پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده اند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

مقیاس تفکر تأملی

 

مقیاس تفکر تأملی

 

معرفی

مقیاس تفکر تأملی در سال 2000 توسط کمبر و همکاران به‌منظور ارزیابی تفکر تأملی یادگیرندگان ساخته شد. این مقیاس یک ابزار خود‌گزارشی و دارای 16 عبارت است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای  میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص سازد. در بررسی تحلیل عاملی گویه‌هاي تفکر تأملی، کمبر و همکاران چهار عامل را براي این مقیاس مشخص کردند که هر عامل را چهار عبارت می‌سنجد. زیر‌مقیاس‌های این پرسشنامه عبارتند از: عمل عادتی، فهمیدن، تأمل و تفکر انتقادی. 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


برچسب‌ها: تفکر, تاملی, یادگیرندگان, فهمیدن, عادت
+ نوشته شده در  دوشنبه 28 مهر1393ساعت 12:29  توسط آزمون‌یار پویا  | 

شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده

 

شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده

 (FACI8)

 

معرفی

شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده در سال 1996 توسط مک کوبین، تامپسون و الوِر به‌منظور سنجش عملکرد خانواده ساخته شد. این مقیاس دارای 16 عبارت است. این مقیاس بر اساس این مفهوم تهیه شده که خانواده‌ها و جوانان سبک‌های خاص رفتاری را ایجاد می‌کنند که قابل شناسایی و اندازه‌گیری است و می‌تواند پیش‌بینی کند که کدامیک از جوانان و نوجوانان به احتمال بیشتر به مراقبت‌های شبانه روزی پاسخ می‌دهند و پس از درمان، زندگی موفقیت آمیزتری دارند. این شاخص دارای دو زیرمقیاس دلبستگی و تغییرپذیری است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 


برچسب‌ها: شاخص, دلبستگی, تغییرپذبری, خانواده, جوانان
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 مهر1393ساعت 11:7  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه بررسی همسر بهعنوان واسطه درمانی

 

پرسشنامه بررسی همسر بهعنوان واسطه درمانی  (STMI)

 

معرفی

پرسشنامه‌های بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی در سال 1987 توسط آگر و توماس برای ارزیابی قابلیت همسر در واسطه‌گری برای درمان طراحی شدند. این ابزار با 43 عبارت برای سنجش توانایی همسر به‌عنوان واسطه بین درمانگر و فرد تحت درمان برای ایجاد تغییرات برنامه‌ریزی شده طراحی شده است. پرسشنامه‌های بررسی همسر به‌عنوان واسطه درمانی دارای چهار پرسشنامه زیرمجموعه‌ای است که هرکدام از آنها یکی از مؤلفه‌های سیستمی و سیستم واسطه‌گری درمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این ابزار یک مقیاس خودگزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارت‌ها را مشخص سازد. 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


برچسب‌ها: بررسی, قابلیت, همسر, واسطه, درمانی
+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 مرداد1393ساعت 15:39  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه مقابله با بیماری برای والدین

 

پرسشنامه مقابله با بیماری برای والدین (CHIP)

 

معرفی

پرسشنامه مقابله با بیماری برای والدین توسط همیلتون و همکاران برای سنجش توان یک خانواده برای مقابله با بیماری مزمن فرزند خود است. مقیاس مقابله با بیماری برای والدین با 45 عبارت برای سنجش واکنش والدین برای مدیریت زندگی خانوادگی در زمان بیماری حاد یا مزمن یکی از فرزندان ساخته شده است. به‌طور کلی این پرسشنامه برای ثبت آن چه والدین برای مدیریت زندگی خانواده در هنگام بیماری کوتاه یا بلند مدت یکی از فرزندان خانواده انجام می‌دهند تهیه شده که برای سنجش سودمند یا غیرسودمند رفتارها تنظیم شده است.

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 


برچسب‌ها: مقابله, بیماری, والدین, خانواده, فرزند
+ نوشته شده در  شنبه 4 مرداد1393ساعت 16:8  توسط آزمون‌یار پویا  | 

آزمون خوداظهاری مربوط به ارتباط اجتماعی

 

آزمون خوداظهاری مربوط به ارتباط اجتماعی  (SISST)

 

معرفی

آزمون خود اظهاری مربوط به ارتباط اجتماعی در سال 1982 توسط گلس و همکاران برای ارزیابی اظهارات شخصی در رابطه با اضطراب اجتماعی تهیه شد. این آزمون با 30 عبارت برای سنجش ادراک فرد در رابطه با اضطراب نسبت به ارتباطات اجتماعی طراحی شده است. این ابزار برای مردان و زنانی طراحی شده است که اعتماد به نفس پایینی دارند، به ترس‌های بی‌دلیل دچار می‌شوند، نگران رخدادهای منفی هستند و ذهنشان درگیر ظاهر فیزیکی‌شان است. عبارت‌های این مقیاس به‌صورت تجربی از یک گروه نمونه از افرادی به‌دست آمد که اضطراب اجتماعی بالایی داشتند. این مجموعه شامل 15 مورد ارزیابی مثبت از خود و 15 مورد ارزیابی منفی از خود بود.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 


برچسب‌ها: خوداظهاری, ارتباط, اجتماعی, ادراک, ذهن
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 مرداد1393ساعت 13:14  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه سبک‌های دفاعی

 

پرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ)

 

معرفی

انجمن روان‌شناسی امریکا (1994) مکانیسم‌های دفاعی را الگوهایی از احساس‌ها، اندیشه‌ها یا رفتارهایی می‌داند که نسبتاً غیر ارادی‌اند و در پاسخ به ادراک خطر یا تعارض روانی، در قبال تغییر غیرمنتظره در محیط درونی یا بیرونی یا در پاسخ به ناهماهنگی شناختی شکل می‌گیرند (وایلانت،2000).

وایلانت که از مشهورترین پژوهشگران در حوزه مکانیسم‌های دفاعی است، دفاع را به 4 طبقه تقسیم می‌کند، شامل: دفاع‌های خود شیفته، دفاع‌های ناپخته، دفاع‌های روان‌آزرده و دفاع‌های پخته یا انطباقی. باند، گاردنر، کریستین و سیگال (1983) پرسشنامه‌ای خودآزما را در افراد به‌هنجار و بیمار، برای تعیین درک شخص از سبک دفاعی عادتی‌اش‌ تدوین کردند. پرسشنامه سبک دفاعی باند و همکاران بر پایه نظریه وایلانت استوار است. این پرسشنامه 67 ماده‌ای توسط باند و وایلانت (1986) تجدیدنظر شد و به 88 ماده افزایش یافت که 24 مکانیسم را وارسی می‌کرد.

اندروز و همکاران (1993) با این استدلال که 88 ماده‌ای خسته‌کننده ‌است، ماده‌های پرسشنامه را بر اساس یک مقیاس 9درجه‌ای به 40 ماده کاهش دادند. در تجدید نظر نهایی این  پرسشنامه 20 نوع مکانیسم دفاعی را در سه سطح پخته، نوروتیک و ناپخته مورد ارزیابی قرار می‌داد.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 


برچسب‌ها: سبک‌های, دفاعی, مکانیسم‌ها, وایلانت, باند
+ نوشته شده در  شنبه 21 تیر1393ساعت 15:14  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم

 

پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (FFS)

 

معرفی

خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هر جامعه و یکی از طبیعی‌ترین گروه‌هایی است که می‌تواند نیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و همچنین نیازهای معنوی انسان‌ها را برطرف نماید. این واحد اجتماعی مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه‌ترین روابط و تعاملات بین فردی است. در مورد ارزیابی و سنجش خانواده‌ها مشکلاتی وجود دارد که مانع از به‌دست آوردن نتایج درست و قابل اطمینان می‌شود، نخست این که چهارچوب‌های مفهومی گوناگون و متعددی برای توصیف خانواده‌ها به‌کار می‌رود و دیگری نبود ابزار مشخص و یکسان برای سنجش کارکرد خانواده‌ها است و هیچ ابزار واحدی که مورد پذیرش همگان باشد برای ارزیابی کارکرد زناشویی و خانوادگی وجود ندارد.

بلوم برای ارزیابی نظام درونی کارکرد خانواده و با توجه به ضرورت مطالعه خانواده به‌عنوان یک کل و نیز به‌عنوان مهم‌ترین پایگاه تربیت، مقیاسی را تهیه و تدوین نمود. این آزمون دارای 75 عبارت توصیفی درباره ویژگی‌های خانواده است که بلوم  آن‌ها را ضمن انجام تحلیل عاملی در پانزده خرده مقیاس که به‌طور معنی‌دار و جدا از هم بودند طبقه‌بندی نمود. این مقیاس از ترکیب چهار مقیاس معتبر کارکرد خانواده به وجود آمد. به عبارتی بلوم توانست با به‌کارگیری چهار مقیاس رایج مقیاس FFS را طراحی نماید.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


برچسب‌ها: عملکرد, خانواده, بلوم, ارکان, انسان‌ها
+ نوشته شده در  شنبه 14 تیر1393ساعت 13:31  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه تعهد سازمانی

 

پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم کوتاه)

 

معرفی

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال‌های گذشته مورد علاقه‌ی بسیاری از پژوهشگران رشته‌های رفتار سازمانی و روان‌شناسی، به ویژه روان‌شناسی اجتماعی بوده است. با توجه به تحولات تازه در حیطه‌ی کسب و کار از جمله کوچک‌سازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها در یکدیگر عده‌ای از صاحب‌نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه‌ی مدیریت از جمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و برخی دیگر از پژوهشگران این دیدگاه را نپذیرفته و بر این باورند که تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می‌تواند مورد پژوهش قرار گیرد.

پرسشنامه‌ تعهد سازمانی توسط میر و آلن (1997) ساخته شده است. این پرسشنامه 6 عبارتی، 3 بعد تعهد مداوم، تعهد مؤثر و تعهد اصلی در میان رهبران را مورد سنجش قرار می‌دهد (Wiswell, 2003).

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


برچسب‌ها: تعهد, سازمانی, فرم کوتاه, شغل, رفتار
+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 14:56  توسط آزمون‌یار پویا  | 

سنجش کیفیت خدمات

 

سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه)

 

معرفی

خدمات در هر سازمانی می‌تواند به اشکال گوناگونی به کارکنان آن سازمان یا بخش مربوطه ارایه گردد و در واقع میزان کیفیت آن در راهبرد کارکرد فردی و گروهی کارکنان و مدیران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کند. ارایه‌ی خدمات به عواملی مانند نیازهای فردی و اجتماعی، تجارب پیشین و جایگاه کارمندان و مدیران بستگی دارد.  

سنجش کیفیت خدمات توسط هاریس در سال 2002 ساخته شده است. در این پرسشنامه به بررسی درک خدمات ارایه شده توسط سازمان یا رهبر به افراد مربوطه به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده، پرداخته شده است. این پرسشنامه از 14 عبارت و 5 زیرمقیاس تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


برچسب‌ها: کیفیت, خدمات, سازمان, مدیران, کارکنان
+ نوشته شده در  دوشنبه 9 تیر1393ساعت 12:48  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه رفتار سازمانی شهروندی

 

 

پرسشنامه رفتار سازمانی شهروندی ((OCBI

 

معرفی

رفتار افراد می‌تواند اثرات مؤثر یا مخربی را بر میزان بازدهی سازمان و دیگر اعضا در سازمان برجای گذارد. از این رو انتخاب رفتاری مناسب با اصول سازمانی می‌تواند آینده‌ای روشن را برای کارمندان و مدیران رقم زند.ایجاد نگرش مثبت نسبت به محیط کار و دیگر کارمندان می‌تواند در افزایش میزان عملکرد نقشی مستقیم ایفا نماید. پرسشنامه‌ی رفتار سازمانی شهروندی توسط نیر، اورگان و اسمیت در سال 1983 طراحی شده است و به بررسی نوع روابط رهبر با دیگر اعضا می‌پردازد. این پرسشنامه دو بُعد نوع‌دوستی و پذیرش همگانی را مورد بررسی قرار می‌دهد و از 12 عبارت تشکیل شده است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


برچسب‌ها: رفتار, سازمانی, شهروندی, مدیران, کارمندان
+ نوشته شده در  شنبه 31 خرداد1393ساعت 11:34  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مطالب قدیمی‌تر